Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΪΡ π. ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ:


ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:


ΣΕΛΙΔΕΣ:


Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός"


Ιερομόναχος Κοσμάς Γρηγοριάτης


---

TIMH


7,00 €̓ (Αφηγήσεις τοῦ πατέρα του, ἐπιστολές τοῦ ἰδίου καί δημοσιεύματα θρησκευτικοῦ καί λοιποῦ τύπου)

Τα βιβλία διατίθενται από το βιβλιοπωλείο του Συνδέσμου μας και από τα άλλα χριστιανικά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Αποστέλλονται επίσης ταχυδρομικώς με "αντικαταβολή". Όλα τα έσοδα που προκύπτουν διατίθενται για τις ανάγκες των Ορθοδόξων Ιεραποστολικών Κλιμακίων, όπου γης.